Hướng dẫn PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản máy chủ và là một công cụ mạnh mẽ để tạo các trang Web động và tương tác.

PHP là một giải pháp thay thế được sử dụng rộng rãi, miễn phí và hiệu quả cho các đối thủ cạnh tranh như ASP của Microsoft.

PHP 7 là bản phát hành ổn định mới nhất.

Học dễ dàng với "PHP Tryit"

Với trình soạn thảo "PHP Tryit" trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa mã PHP và nhấp vào nút để xem kết quả.

Thí dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "Ví dụ đầu tiên";
?>

</body>
</html>

Kết quả như hình dưới